Nawigacja

Galerie SPFF

- SPFF AWARDS
- SPFF QSL
- SPFF PICTURES
- SP CFF
- POLISH NATURE

- WFF AWARDS
- WFF QSL
- WFF PICTURES
- LOGO PICTURES

- VIDEO GALLERY

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 671
· Najnowszy użytkownik: SP9KW

Ostatnie artykuły

PayPal

Przetłumacz stronę


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

SQ5WAJ
23-09-2019 18:25
SP5KUT 28.09.2019 godź 07:00-10:00 UTC SPFF - 1708 80 i 40 m SSB operatorzy Piotr SQ5PMB oraz Jacek SQ5WAJ . Nasza pierwsza aktywacja zapraszamy 44 73.

SO5HME
08-05-2019 07:23
09-05-2019, 11:30-13:00 UTC SPFF-0589, PGA YS01 20-40m SSB /Mirek SO5HME

SQ9LOM
29-03-2019 19:35
30,03,2019 06-08 UTC, SPFF-1833 New One, PGA AB07 80-40-20m SSB. Zapraszam 44&73! Waldek SQ9LOM

sq3one
08-03-2019 07:25
08.03.2019 13-15 UTC SPFF-1582 80-40m SSB. Moja 1 aktywacja. Jacek SQ3ONE

SQ9LOM
07-03-2019 13:56
08,03,2019 09-11 UTC, SPFF-1846 New One, PGA AB02 80-40-20m SSB. Zapraszam 44&73! Waldek SQ9LOM

Program SPFF Awards

 

Polska Flora & Fauna Awards


program dyplomowy SPFF Awards 

 

motto: Chrońmy Ziemię, naszą zieloną planetę 

 

 

 

 

 

Zasady ogólne 

 

1. Projekt Polska Flora & Fauna (w skrócie: SPFF) jest wyczynowym programem dyplomowym adresowanym do krótkofalowców zainteresowanych ochroną przyrody. Ma na celu popularyzację idei ochrony przyrody w Polsce poprzez organizowanie ekspedycji radiowych do obszarów przyrody chronionej oraz zachęcenie innych krótkofalowców do nawiązywania łączności z radiostacjami nadającymi z SPFF.

 

 

2. Projekt realizowany jest przy współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem Word Wide Flora Fauna (w skrócie: WWFF). Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje redakcja Serwisu Krótkofalarskiego eQTC, przy udziale biegłych wolontariuszy: SP2FAP - Krajowy Koordynator ds. Programu SPFF oraz SP4EOO - SPFF List Manager, Administrator Bazy SPFF LogSearch.

 

 

3. Program ma charakter współzawodnictwa polegającego na zdobywaniu dyplomów serii SPFF-EA (dla Aktywatorów) oraz SPFF-HA (dla Łowców).

 

 

4. W programie SPFF zaliczane są łączności ze stacjami pracującymi z obszarów znajdujących się na oficjalnej Liście SPFF dostępnej w Serwisach SPFF (http://spff.suchacz.eu)  oraz SPFF LogSearch (http://www.spcff.pl).

 

 

5. Tylko łączności wprowadzone do baz SPFF & WWF zalicza się do współzawodnictwa Polska Flora & Fauna.

 

 

6. Oficjalne informacje związane z programem publikowane są w Serwisie eQTC (www.qtc.suchacz.eu), źródłem informacji dot. WWFF & SPFF jest także strona serwisów SPFF i SPFF Logsearch.

 

 

7. Zarówno łowcy (Hunters) jak i operatorzy ekspedycji (Activators) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania regulaminu.

 

 

8. Zaleca się aby każdy uczestnik programu SPFF należał do Polskiego Klubu Krótkofalowców Flora & Fauna (w skrócie: SP-CFF) lub był zarejestrowanym użytkownikiem serwisu http://spff.suchacz.e

 

 

 

 

 

 

Zasady pracy podczas aktywacji  obszarów SPFF

 

1. Działalność krótkofalarska z terenu SPFF musi być zgodna z wymogami administratora danego obszaru przyrody.

 

 

2. Podczas pracy z chronionego obszaru przyrody sprzęt łączności musi znajdować się w jego administracyjnych granicach. Szczegółowe informacje dot. położenia danego obszaru można znaleźć na stronie Geoserwis  (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

 

 

3. Radiostacja zainstalowana na danym obszarze SPFF może podawać wyłącznie taki identyfikator SPFF, w jakim faktycznie się znajduje.

 

 

4. Gdy na jednym obszarze SPFF (np. na terenie Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego itp.) znajduje się więcej obszarów chronionych posiadających odrębne identyfikatory, w przypadku ich aktywacji, radiostacja musi być każdorazowo instalowana w każdym z takich dodatkowo wydzielonych obszarów. Oznacza to konieczność każdorazowej zmiany QTH, co musi być wyraźnie udokumentowane w postaci odrębnych zapisów GPS. 

 

 

5. Jeśli ekspedycja planuje pracę z kilku różnych obszarów SPFF, to każda jej kolejna aktywność w eterze może nastąpić nie wcześniej niż po 3 godzinach, licząc od chwili rozpoczęcia pracy w eterze z poprzedniego obszaru. Podczas aktywności z kilku obszarów może być aktywowany tylko jeden obszar New-One dziennie. Dotyczy to stacji klubowych, grup operatorskich i stacji indywidualnych. 

 

 

6. Podczas aktywacji parków i terenów, gdzie ochroną przyrody objęty jest obszar wodny, wszystkie urządzenia radiowe muszą znajdować się na jednostce pływającej lub w strefie przybrzeżnej danego obszaru, ale nie dalej niż 100 metrów od krawędzi chronionej powierzchni wód.

 

 

7. W programie SPFF aktywności z pokładów statków powietrznych …/am (np. samolotu, śmigłowca, lotni, paralotni, balonu, sterowca, itd.) nie są zaliczane - chociażby znajdowały się dokładnie nad obszarem chronionym.

 

 

8. Zaliczane są łączności ze stacjami SPFF zainstalowanymi na jednostkach pływających po wodach śródlądowych (…/m).

 

 

9. Wszystkie przeprowadzone łączności z SPFF, po dokładnym sprawdzeniu dokumentacji i zatwierdzeniu aktywności, wprowadzane są do krajowej bazy SPFF LogSearch i międzynarodowej WWFF LogSearch.

 

 

10.  Zapowiedź aktywności z obszaru New-One, musi być umieszczana na stronach serwisu  www.spff.suchacz.eu lub www.spcff.pl minimum na dzień przed planowaną datą aktywności.

 

11.  Po publikacji nowej listy SPFF obowiązuje zasada bezwzględnego pierwszeństwa aktywacji New-One dla stacji zgłaszającej taki obszar. Zasada pierwszeństwa obowiązuje przez okres 2 miesięcy od dnia publikacji nowej listy SPFF. Informacja o stacji zgłaszającej dostępna jest w dziale download na portalu spff.suchacz.eu. 

 

 

 

 

Weryfikacja i zaliczenie aktywności 

 

1. Zaliczenie łączności na konto aktywatora następuje po przeprowadzeniu co najmniej 100 QSOs, a w przypadku New-One - 200 QSOs. Tylko taki status daje zainteresowanemu operatorowi prawo do zdobywania dyplomów z serii SPFF-EA.

 

 

2. Formalne zaliczenie każdej aktywności następuje dopiero po przedstawieniu dokumentów potwierdzających fizyczny pobyt w danym SPFF. Dokumentacja musi zawierać dwie fotografię ekranu GPS na tle urządzenia nadawczego, stacji radiowej lub samochodu, z dobrze widoczną pozycją geograficzną. Zdjęcia muszą być wykonane na początku i na końcu aktywnosci w danym obszarze. Fotografia musi mieć możliwość odczytu (we właściwościach danego obrazu) daty i godziny jej wykonania. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zdjęcia z tzw. geotagingiem. Wymagany format zdjęcia "jpg" lub "jpeg". Wymagny format danych GPS - GG° MM' SS" 

 

 

3. Do przesyłki zawierającej dokumentację pobytu należy dołączyć log wygenerowany w formacie ADIF, opisany wg standardu: identyfikator SPFF-znak wywoławczy-data aktywności-rozszerzenie ADI, np. spff-0025_sp4kdx  20150222.adi lub spff-0619_sp2fap_p  20160102.adi

itp. Plik adif obowiązkowo musi zawierać pole <OPERATOR> z podanym znakiem stacji pracującej z obszaru SPFF np:<OPERATOR:6>sp4kdx lub <OPERATOR:8>sp2fap/p itp.

 

 

4. Dokumentację i log w postaci niespakowanych załączników należy przesłać jednocześnie na dwa adresy: qtc@post.pl oraz sp4eoo@wp.pl, nie później niż 14 dni od zakończeniu aktywności.

 

 

5. Weryfikacja zgodności przesłanej dokumentacji polega na:

– porównaniu wskazań urządzenia GPS z położeniem obszaru wg współrzędnych widocznych na Geoportal

– sprawdzeniu zgodności daty i godziny fotografii cyfrowych z datą i przedziałem czasowym w logu, po uwzględnieniu różnicy czasu UTC-LT. 

 – porównanie znaków wykazanych w logu z posiadanym materiałem audio, o ile taki materiał został zarejestrowany.

Błędne wskazanie GPS, brak dokumentacji zdjęciowej, zbyt duża różnica czasowa lub ujawniona fikcyjna łączność wiąże się z odmową zaliczenia danej aktywności w programie Polska Flora & Fauna.

 

 

6. Po pozytywnej weryfikacji dany log umieszcza się w serwisie WWFF LogSearch i SPFF LogSearch. Wykazane w serwisie WWFF LogSearch ilości SPFFs są podstawą do otrzymania dyplomów serii SPFF-HA lub SPFF-EA.

 

 

7. Rezydenci czyli krótkofalowcy zamieszali stale lub czasowo na obszarze chronionym przesyłają tylko jeden raz informację o swoim QTH, załączając fotografię obiektu z którego nadają oraz zdjęcie ekranu GPS z dobrze widocznymi współrzędnymi. Przesyłane logi powinny zawierać tylko unikalne QSOs. Obowiązuje zachowanie 14-dniowych terminów przy wysyłce.  

 

 

 

 

Dyplomy

 

1. Każdy uczestnik programu Polska Flora & Fauna może, za pośrednictwem serwisu WWFF LogSearch, złożyć wniosek o przyznanie dyplomu dokumentującego jego osiągnięcia. Dot. to dyplomu / dyplomów serii SPFF-H (za QSOs z obszarami przyrody) oraz SPFF-EA (za aktywację obszarów przyrody). Wnioski na dyplomy specjalne przesyła się do Award Managera (SP4EOO).

 

2. Program obejmuje serię dyplomów SPFF-HA adresowaną do łowców SPFFs, serię dyplomów SPFF-EA adresowaną do organizatorów ekspedycji oraz serię dyplomów specjalnych.

 

3. Dyplomy serii SPFF-HA

a. Dyplom podstawowy przyznawany jest za łączności z 20 różnymi obszarami SPFF. 

b. Za każde następne 20 obszarów SPFF – otrzymuje się odpowiednio wyższą klasę dyplomu, np. SPFF-H 40, SPFF-H 60, SPFF-H 80 itd. 

c. Przy występowaniu za pośrednictwem systemu WWFF LogSearch, zainteresowany otrzymuje dyplom takiej klasy, jaką wygeneruje system. 

d. Wniosek należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu WWFF LogSearch, wg procedur opisanych w Poradniku . 

e. eDyplomy są bezpłatne. 

 

4. Dyplomy serii SPFF-EA

a. Dyplom podstawowy przyznawany jest za pracę z 10 różnych obszarów SPFF i przeprowadzenie z każdego z nich po 100 unikatowych łączności. Wymagane ilości łączności można uzyskiwać podczas kilku wypraw. 

b. Za pracę z każdych następnych 10 obszarów SPFF i spełnieniu warunków z pkt 1 otrzymuje się wyższą klasę dyplomu. 

c. Przy wnioskowaniu o dyplom SPFF-EA, zainteresowany otrzymuje dyplom takiej klasy, jaką wygeneruje system. 

d. Wniosek należy przesłać na adres Award Managera (SP4EOO). 

e. eDyplomy są bezpłatne.

 

5. Dyplomy specjalne serii SPFF-EA

SPFF-EEA

- Za minimum 3-krotną pracę z tego samego obszaru SPFF i  przeprowadzenie łącznie 1.000 unikatowych łączności. Wyższe klasy dyplomu otrzymuje się za każdą kolejną pracę z tego samego obszaru (4, 5, 6, 7 itd.) SPFF i przeprowadzenie po 1.000 QSO. 

Uwaga! Dyplom ten nie jest przyznawany operatorom stale zamieszkującym w danym obszarze SPFF.

 

SPFF-EHRA

- za pracę z 3 różnych obszarów SPFF i przeprowadzenie po 1.000 unikatowych łączności z każdego z nich (3 x po 1.000 QSOs). Wymagane ilości łączności można uzyskiwać podczas kilku wypraw do danego obszaru SPFF. Wyższe klasy dyplomu otrzymuje się za każdą kolejną pracę z następnego obszaru SPFF i przeprowadzenie 1.000 unikatowych QSO. 

 

SPFF-EEXA

- za przeprowadzenie łącznie 10.000 unikatowych łączności z różnych obszarów SPFF. Wyższe klasy dyplomu otrzymuje się za przeprowadzenie każdych kolejnych 5.000 unikatowych QSO. 

 

SPFF-EWA

- za przeprowadzenie w okresie zimowym (od 21 grudnia do 21 marca każdego roku) co najmniej 1.000  łączności z 3 różnych obszarów SPFF. Wyższe klasy dyplomu otrzymuje się za pracę z każdych następnych 3 obszarów SPFF. 

 

SPFF-NOA

- za przeprowadzenie z każdego nieaktywowanego jeszcze obszaru SPFF co najmniej 200 unikatowych QSOs. Limit QSOs może być osiągany podczas kilku ekspedycji. Zalicza się łączności przeprowadzone od 1 lipca 2008 roku. Dyplom SPFF-NOA nie jest przyznawany radiooperatorom stale zamieszkującym w danym obszarze SPFF. 

 

SP0CFF-AA

- Dyplom przyznawany członkom SP-CFF za pracę pod znakiem klubowym SP0CFF. Wymagane jest przeprowadzenie co najmniej 44 QSOs z danego SPFF.

 

Cechy wspólne dla dyplomów specjalnych SPFF-EA:

- Weryfikacja zgłoszenia następuje na podstawie baz SPFF & WWFF LogSearch.

- eDyplomy są bezpłatne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja listy SPFF

 

1. Aktualizację listy SPFF przeprowadza się dwa razy w roku kalendarzowym tj. w czerwcu i grudniu. Proces aktualizacji ma charakter konsultacji, jest jawny i każdy uczestnik programu Polska Flora & Fauna ma prawo brać w nim czynny udział. 

 

2. Zgodnie z wytycznymi WWFF, aktualizacja i poszerzanie listy może odbywać się przy zachowaniu poniższych warunków: 

a. Obszary zgłaszane do nowej listy są oznaczone jako: PK, PN, RP, OChk, ZPK, Natura 2000.

b. Dodawanie nowych obszarów może odbywać się najwyżej dwa razy w roku kalendarzowym. Ilość nowych obszarów dodana do aktualnej listy nie może przekroczyć 200 rocznie.

 

3. Proces aktualizacji rozpoczyna się od zgłaszania przez osoby zainteresowane propozycji nowych obszarów. Po zakończeniu procesu zgłoszeń,  następuje wstępna weryfikacja i wybór ilości zgodnych z limitem rocznym. Zgłoszenia nowych obszarów należy przesyłać na adres sp4eoo@wp.pl  

 

4. Po utworzeniu listy nowych obszarów SPFF, zostaje ona przesłana do WWFF celem zatwierdzenia i wpisania na światową listy WWFF. Nowe obszary SPFF mogą być aktywowane z chwilą publikacji w Serwisie SPFF i na portalu WWFF .

 

 

Data: 2017-06-20

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplomy dla łowców SPFF-H 
 


 

SPFF-HA - SPFF Hunter Award

 

Images: SPFF-HA.jpg

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplomy dla organizatorów wypraw 


SPFF-EA – SPFF Expeditions Award (SPFF-A Award)

 

Images: SPFF-EA.jpg

 

 

 

 


 

 

 

 

Dyplomy specjalne dla organizatorów ekspedycji

 

 

 

 

SPFF-SA – SPFF Special Award

Images: SPFF-ESA.jpg

 

 

 

 

 

SPFF-EEA – SPFF Expeditions Extra Award 

Images: SPFF-EEA.jpg

 

 

 

 

 

SPFF-EHRA - SPFF Expedition Honor Roll Award
 

Images: SPFF-EHRA.jpg

 

 

 

 

 

SPFF-EEXA - SPFF  Expedition Extremal Award

 

 

Images: SPFF-EEXA.jpg

 

 

 

 

SPFF-EWA  - SPFF Expedition Winter Award  

 

Images: SPFF-EWA.jpg

 

 

 

 

 

 

 

SPFF-NOA - SPFF New-One Activity Award 
wyczynowy dyplom dla organizatorów pionierskich wypraw do SPFF

 

Images: spffnoa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Wygenerowano w sekund: 0.05
1,437,878 unikalne wizyty