Nawigacja

Random Photo

- SPFF AWARDS
- SPFF QSL
- SPFF PICTURES
- SP CFF
- POLISH NATURE

- WFF AWARDS
- WFF QSL
- WFF PICTURES
- LOGO PICTURES

- VIDEO GALLERY

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 709
· Najnowszy użytkownik: SQ9WO

Ostatnie artykuły

PayPal


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

sp9mdy
22-06-2021 12:27
26-lat SP-CW 2-3.07.21 regulamin qrz.com/sp9mdy

sq4fdk
30-05-2021 17:56
31.05.2021 07.00-09.00 UTC SP4KGK/P SPFF-2190 NEW ONE PGA GH03 80,40,20M Zapraszam Piotr!

SQ9LOM
20-04-2020 12:18
21,04,2020 14-16 UTC, SPFF-1968 New One, PGA PT03 80-40-20m SSB. Czas orientacyjny .Zapraszam 44&73! Waldek SQ9LOM

SQ5WAJ
23-09-2019 18:25
SP5KUT 28.09.2019 god 07:00-10:00 UTC SPFF - 1708 80 i 40 m SSB operatorzy Piotr SQ5PMB oraz Jacek SQ5WAJ . Nasza pierwsza aktywacja zapraszamy 44 73.

SO5HME
08-05-2019 07:23
09-05-2019, 11:30-13:00 UTC SPFF-0589, PGA YS01 20-40m SSB /Mirek SO5HME

Galerie FF-QSLs

Galerie FF-QSLs

W obu naszych galeriach jest ju ponad 2.000 kart QSL z rónych obszarów przyrody z caego wiata. Gównym dostawc kart jest Klaus, DL1ASF, kóremy bardzo serdecznie dzikuj, a Was zachcam do ogldania zasobów kart i tak e nadsyania eQSL.

 

73 & 44 de sp2fap

Sylwester

Aktualizacja listy SPFF- 01.07.2019

Nowa lista SPFF liczy 1962 obszary chronionej przyrody. Aktywnoci z obszarów SPFF-1863 do SPFF-1962 zaliczane s od dnia aktywowania na stronie WWFF (status - active). Nowe SPFFs wpisane zostay w oparciu o nadsyane zgoszenia oraz w zgodzie z regulaminem. Plik z aktualnym wykazem dostpny ju jest na naszym portalu w dziale "Download".

 

 

Podzikowania dla wszystkich Aktywatorów i owców za ogromny wkad w propagowanie programu dyplomowego Polska Flora Fauna i bardzo wysoki poziom operatorski podczas aktywnoci. Wida to po rosncym zainteresowaniu programem SPFF oraz bardzo du iloci cznoci nawizywanych z kolejnych aktywacji.

 

 

Kolejne aktualizacje listy SPFF bd odbywaly si w nowych terminach tj. pierwszego dnia kwietnia i pierwszego dnia padziernika.   

 

SP2FAP Sylwester i SP4EOO Sawek

Zgoszenia propozycji do listy SPFF

Wszystkim zainteresowanym aktywnociami z obszarów SPFF przypominam, e do 20 czerwca 2019 mona zgasza obszary do nowej listy SPFF. Zakutalizowana tabela z propozycjami dostpna jest w dziale "Download". Kolorem niebieskim oznaczone s obszary zgoszone przez aktywatorów i wstpnie zatwierdzone. Dodawa mona: 

 

- Rezerwaty Przyrody,
- Parki Krajobrazowe
- Obszary Chronionego Krajobrazu,
- Zespoy Przyrodniczo-Krajobrazowe

- Natura 2000


Zgoszenia prosz przesya na adres e-mail sp4eoo(mapa)wp.pl z podaniem nazwy obszaru, województwa i przyblionej lokalizacji obszaru.

Zmiany w regulaminie

Na wniosek grupy operatorów, wprowadzamy zmiany w regulaminie.

Od 20.05.2019 - w zakresie wymaganej dokumentacji z aktywnoci:

1. wzorem kolegów z RFF, do kadej dokumentacji z aktywnoci naley doczy dwie fotografie - z pocztku oraz koca aktywnoci w danym obszarze SPFF, bez bufora czasowego 15 minut.

2. zdjcie musi pokazywa GPS na tle urzadzenia nadawczego, stanowiska radiowego lub na tle pojazdu o ile aktywno miaa miejsce z samochdu. Prosz o ustawienie urzdze na wywietlanie danych GPS w formacie GG° MM' SS"  

3. w wyjtkowych sytuacjach dopuszcza si zdjcie z tzw. geotagingiem

Wymagany format zdj - jpg lub jpeg

Nie bedzie akceptowany w adnym formacie zapis ladu APRS ani screen z jakichkolwiek map. Zdjcia zapisane jako bmp, gif, png nie bd sprawdzane.

 

 

Od dnia 01.06.2019 w zakresie aktywnoci z New One 

1. zapowied z New One musi by podana na stronie spff.suchacz.eu lub na spcff.pl minimum trzy dni przez planowan dat aktywacji (EDIT: ze wzgldu na uciliwo dochowania terminu trzech dni zmieniono zapis na "minimum dzie przed planowan aktywnosci") 

 

 

Powysze zmiany dotyczce APRS wynikaj z ujawnionych manipulacji w dokumentacji opartej na APRS tj. stacja SP9YFF przesaa dokumentacj APRS miedzy innymi z SPFF-0387, SPFF-0954 i SPFF-1809. W tym samym czasie w ww. obszarch byli inni nadawcy, udali si w miejsca wskazujce lokalizacj SP9YFF na aprs.fi i potwierdzj, e nikogo w tym punkcie ani okolicy nie byo. 

W przypadku screenów (zrzutów ekranu) z urzdz mobilnych, nie mamy mozliwoci sprawdzenia daty i godziny wykonania zdjcia.

 

WANE: jeeli jako Aktywator SPFF nie jeste w stanie speni podanych powyej warunków w zakresie dokumentacji, odpu, nie jed, nie aktywuj, nie wprowadzaj zamieszania i nie obwiniaj mnie póniej za odmow zaliczenia aktywnoci.

 

Poniej przedstawiam wzorcowe zdjcia z aktywnoci:


GPS 1

 

GPS 2

 

GPS 3

 

GPS 4

 

GPS 5

 

GPS 6

 

GEO 1

Ostrzeenie o naduyciach

W zwizku ze skargami otrzymanymi od kolegów z SP, DL, ON, SM i OK informuj e od dnia 10.03.2019 kady wpis do logu dodany w systemie "SPXABC i grupa znaków", "5 razy 59(9)" lub "przy okazji dla stacji klubowej", bdzie usuwany. Uczulam szczególnie operatorów którzy, podczas jednej cznoci, podaj oprócz swojego znaku indywidualnego jeden lub kilka znaków np:

- SP2YKS, SP2KFQ, SP3ZBY, SP0PILIKON, SN100RD, SQ100PW, SP2YMX, SP2F, SP5PBE, SP7KMX, SP0PGA, SP9KDA, SP7PGK, SP9YFF, SP5PPK, SP5ZIM, HF0WFF, SN0PFF  itp.

To nie jest zgodne z zasadami przeprowadzania cznosci! 

Podobnie wyglda sprawa z cznociami w pamie 2m lub 40 cm pomidzy czonkami stacji klubowej. Prosz nie dodawa takich cznoci do logu, s naduyciem i bed usuwane.

 

Podjlimy równie kroki aby zakoczy proceder robienia cznoci za kogo, ale za wczenie aby pisa o efektach.  

 

Prosz Aktywatorów o przestrzeganie zasady jedno QSO jeden znak. To adna ujma odmówi i pouczy o zasadach prowadzenia QSO.

 

Trzymajmy wysoki poziom i przestrzegajmy zasad.     

 

 

 

 

  

Certyfikaty 2018

W dniu dzisiejszym podsumowalimy osignicia w programie Polska Flora i Fauna za rok 2018.

 

Tytuy TOP 2018 uzyskali:

 

- TOP Aktywator SO Andrzej SP5UUD za nawizanie ponad 45 tys. QSO

- TOP Aktywator MO SRG SP9YFF za nawizanie blisko 60 tys. QSO

- TOP owca SO Gieniu SP2GUC za nawizanie cznoci z 1033 obszarami SPFF

- TOP owca MO SP2KFQ Klub cznoci LOK z Chojnic za nawizanie cznoci z 998 obszarami SPFF


 

Dodatkowo w grupie Aktywator SO wystawilimy równie certyfikaty za ilo aktywowanych obszarów SPFF oraz ilo wypraw do obszarów SPFF.  

Tytu TOP Aktywacje za zorganizowanie 368 wypraw do SPFF jak i TOP SPFF za aktywowanie 368 obszarów SPFF otrzyma Andrzej SP5UUD. 

 

Certyfikaty zostay ju wysane 

 

Gratulujemy osigni!

 

Tabela prezentujca pierwsz dziesitk w kadej kategorii zostaa opublikowane na stronie spcff.pl

 

Wszystkim osobom, biorcym czynny udzia i wspierajcym w dowolny sposób program Polska Flora i Fauna, dzikujemy!

 

Do usyszenia

SP2FAP&SP4EOO 

Aktualizacja listy SPFF

Nowa lista SPFF liczy 1862 obszary chronionej przyrody. Aktywnoci z obszarów SPFF-1763 do SPFF-1862 zaliczane s od dnia aktywowania na stronie WWFF (01.01.2019). Nowe SPFFs wpisane zostay w oparciu o nadsyane zgoszenia oraz w zgodzie z regulaminem. Plik z aktualnym wykazem dostpny ju jest na naszym portalu w dziale "Download".

 

 

Podzikowania dla wszystkich Aktywatorów i owców za ogromny wkad w propagowanie programu dyplomowego Polska Flora Fauna i bardzo wysoki poziom operatorski podczas aktywnoci. Wida to po rosncym zainteresowaniu programem SPFF oraz bardzo du iloci cznoci nawizywanych z kolejnych aktywacji.

 

Przy okazji aktualizacji, wszystkim osobom zwizanym z programem SPFF, skadamy serdeczne yczenia pomylnoci, sukcesów i wytrwaosci w nadchodzcym roku.  

SP2FAP Sylwester i SP4EOO Sawek

10 lat YOFF

10 lat YOFF

w 2019 roku rumuski klub Flora & Fauna YOFF obchodzi bdzie swoj 10. rocznic powstania. Z tej okazji wydawany bdzie pamitkowy dyplom. Wersj podstawow mona bdzie otrzyma za 10 QSOs z rónymi obszarami przyrody chronionej w Rumunii. Kolejne wyrónienia przyznawane bd za 25, 50, 75 itd. YOFFs.

Wesoych wit!

Obraz może zawieraÄ: co najmniej jedna osoba i w budynku

Memoria YT2A - 22.09.2018

Memoria YT2A - 22.09.2018

Kolejna, czwarta edycja Memoriau Gorana YT2A to doskonaa okazja do zdobycia brakujcych obszarów YUFF.

Goran Savi by prekursorem programu YUFF, doskonaym operatorem i najwikszym aktywatorem obszarów flory i fauny w Serbii. Zgin tragicznie 26 wrzenia 2012 roku.

 

Regulamin Memoriau dostpny na stronie: YT2A Memorial   

 

Swoj aktywno z kilku obszarów FF zapowiadaj równie operatorzy z Czarnogóry. Stacje 4O9VIP, 4O4B, 4O5A, 4O9TTT, 4O1HQ, 4O6DTM, 4O4A maj by aktywne z 4OFF-0009, 0010, 0012, 0014, 0015, 0017.

 

Gorco zachcamy do udziau w memoriale z obszarów SPFF. Aktywnoci SPFF zaliczaj si m.in. do dyplomu dla owców, wydawanego przez organizatorów Memoriau. 

QSL, QSL

QSL, QSL

Kolejna porcja nadesanych przez Klausa, DL1ASF kart QSL zostaa dzi wczona do naszego wirualnego archiwum. S ju dostpne do ogldania w kolekcjach: SPFF QSL i WFF QSL. Zachcam do ogldania, a Klausowi serdecznie dziekuje za systematyczne przysyanie QSLs. 

 

sp2fap, Sylwester

Wygenerowano w sekund: 0.09
1,655,577 unikalne wizyty