Nawigacja

Random Photo

- SPFF AWARDS
- SPFF QSL
- SPFF PICTURES
- SP CFF
- POLISH NATURE

- WFF AWARDS
- WFF QSL
- WFF PICTURES
- LOGO PICTURES

- VIDEO GALLERY

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 710
· Najnowszy użytkownik: HF7A

Ostatnie artykuły

PayPal


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

sq2eey
01-10-2021 18:24
02-10-2021 09:30 UTC SP2CYK/P SPFF-1367, PGA GR05. 80,40,20M Zapraszam

sq2eey
01-10-2021 18:20
02-10-2021 07:30 UTC SQ2EEY/P SPFF-0213, PGA IY06, WCA SP-03778 (NEW) AMF009, 80,40,20M Zapraszam

sp9mdy
22-06-2021 12:27
26-lat SP-CW 2-3.07.21 regulamin qrz.com/sp9mdy

sq4fdk
30-05-2021 17:56
31.05.2021 07.00-09.00 UTC SP4KGK/P SPFF-2190 NEW ONE PGA GH03 80,40,20M Zapraszam Piotr!

SQ9LOM
20-04-2020 12:18
21,04,2020 14-16 UTC, SPFF-1968 New One, PGA PT03 80-40-20m SSB. Czas orientacyjny .Zapraszam 44&73! Waldek SQ9LOM

Certyfikaty 2019

W dniu dzisiejszym podsumowaliśmy osiągnięcia w programie Polska Flora i Fauna za rok 2019.

 

Tytuły TOP 2019 uzyskali:

 

- TOP Aktywator SO Andrzej SP5UUD za nawiązanie ponad 34 tys. QSO

- TOP Aktywator MO SRG SP9YFF za nawiązanie blisko 14 tys. QSO

- TOP Łowca SO Artur SP8LEP za nawiązanie łączności z 861 obszarami SPFF

- TOP Łowca MO SP2KFQ Klub Łączności LOK z Chojnic za nawiązanie łączności z 798 obszarami SPFF

 

 

Dodatkowo w grupie Aktywator SO wystawiliśmy również certyfikaty za ilość aktywowanych obszarów SPFF oraz ilość wypraw do obszarów SPFF.  

Tytuł TOP Aktywacje za zorganizowanie 274 wypraw do SPFF jak i TOP SPFF za aktywowanie 273 obszarów SPFF otrzymał Andrzej SP5UUD. 

 

Certyfikaty zostały juł wysłane 

 

Gratulujemy osiągnięć!

 

Tabela prezentująca pierwszą dziesiątkę w każdej kategorii została opublikowane na stronie spcff.pl

 

Wszystkim osobom, biorącym czynny udział i wspierającym w dowolny sposób program Polska Flora i Fauna, dziękujemy!

 

Do usłyszenia

SP2FAP&SP4EOO 

Galerie FF-QSLs

Galerie FF-QSLs

W obu naszych galeriach jest ju ponad 2.000 kart QSL z rónych obszarów przyrody z caego wiata. Gównym dostawc kart jest Klaus, DL1ASF, kóremy bardzo serdecznie dzikuj, a Was zachcam do ogldania zasobów kart i tak e nadsyania eQSL.

 

73 & 44 de sp2fap

Sylwester

Aktualizacja listy SPFF- 01.07.2019

Nowa lista SPFF liczy 1962 obszary chronionej przyrody. Aktywnoci z obszarów SPFF-1863 do SPFF-1962 zaliczane s od dnia aktywowania na stronie WWFF (status - active). Nowe SPFFs wpisane zostay w oparciu o nadsyane zgoszenia oraz w zgodzie z regulaminem. Plik z aktualnym wykazem dostpny ju jest na naszym portalu w dziale "Download".

 

 

Podzikowania dla wszystkich Aktywatorów i owców za ogromny wkad w propagowanie programu dyplomowego Polska Flora Fauna i bardzo wysoki poziom operatorski podczas aktywnoci. Wida to po rosncym zainteresowaniu programem SPFF oraz bardzo du iloci cznoci nawizywanych z kolejnych aktywacji.

 

 

Kolejne aktualizacje listy SPFF bd odbywaly si w nowych terminach tj. pierwszego dnia kwietnia i pierwszego dnia padziernika.   

 

SP2FAP Sylwester i SP4EOO Sawek

Zgoszenia propozycji do listy SPFF

Wszystkim zainteresowanym aktywnociami z obszarów SPFF przypominam, e do 20 czerwca 2019 mona zgasza obszary do nowej listy SPFF. Zakutalizowana tabela z propozycjami dostpna jest w dziale "Download". Kolorem niebieskim oznaczone s obszary zgoszone przez aktywatorów i wstpnie zatwierdzone. Dodawa mona: 

 

- Rezerwaty Przyrody,
- Parki Krajobrazowe
- Obszary Chronionego Krajobrazu,
- Zespoy Przyrodniczo-Krajobrazowe

- Natura 2000


Zgoszenia prosz przesya na adres e-mail sp4eoo(mapa)wp.pl z podaniem nazwy obszaru, województwa i przyblionej lokalizacji obszaru.

Zmiany w regulaminie

Na wniosek grupy operatorów, wprowadzamy zmiany w regulaminie.

Od 20.05.2019 - w zakresie wymaganej dokumentacji z aktywnoci:

1. wzorem kolegów z RFF, do kadej dokumentacji z aktywnoci naley doczy dwie fotografie - z pocztku oraz koca aktywnoci w danym obszarze SPFF, bez bufora czasowego 15 minut.

2. zdjcie musi pokazywa GPS na tle urzadzenia nadawczego, stanowiska radiowego lub na tle pojazdu o ile aktywno miaa miejsce z samochdu. Prosz o ustawienie urzdze na wywietlanie danych GPS w formacie GG° MM' SS"  

3. w wyjtkowych sytuacjach dopuszcza si zdjcie z tzw. geotagingiem

Wymagany format zdj - jpg lub jpeg

Nie bedzie akceptowany w adnym formacie zapis ladu APRS ani screen z jakichkolwiek map. Zdjcia zapisane jako bmp, gif, png nie bd sprawdzane.

 

 

Od dnia 01.06.2019 w zakresie aktywnoci z New One 

1. zapowied z New One musi by podana na stronie spff.suchacz.eu lub na spcff.pl minimum trzy dni przez planowan dat aktywacji (EDIT: ze wzgldu na uciliwo dochowania terminu trzech dni zmieniono zapis na "minimum dzie przed planowan aktywnosci") 

 

 

Powysze zmiany dotyczce APRS wynikaj z ujawnionych manipulacji w dokumentacji opartej na APRS tj. stacja SP9YFF przesaa dokumentacj APRS miedzy innymi z SPFF-0387, SPFF-0954 i SPFF-1809. W tym samym czasie w ww. obszarch byli inni nadawcy, udali si w miejsca wskazujce lokalizacj SP9YFF na aprs.fi i potwierdzj, e nikogo w tym punkcie ani okolicy nie byo. 

W przypadku screenów (zrzutów ekranu) z urzdz mobilnych, nie mamy mozliwoci sprawdzenia daty i godziny wykonania zdjcia.

 

WANE: jeeli jako Aktywator SPFF nie jeste w stanie speni podanych powyej warunków w zakresie dokumentacji, odpu, nie jed, nie aktywuj, nie wprowadzaj zamieszania i nie obwiniaj mnie póniej za odmow zaliczenia aktywnoci.

 

Poniej przedstawiam wzorcowe zdjcia z aktywnoci:


GPS 1

 

GPS 2

 

GPS 3

 

GPS 4

 

GPS 5

 

GPS 6

 

GEO 1

Ostrzeenie o naduyciach

W zwizku ze skargami otrzymanymi od kolegów z SP, DL, ON, SM i OK informuj e od dnia 10.03.2019 kady wpis do logu dodany w systemie "SPXABC i grupa znaków", "5 razy 59(9)" lub "przy okazji dla stacji klubowej", bdzie usuwany. Uczulam szczególnie operatorów którzy, podczas jednej cznoci, podaj oprócz swojego znaku indywidualnego jeden lub kilka znaków np:

- SP2YKS, SP2KFQ, SP3ZBY, SP0PILIKON, SN100RD, SQ100PW, SP2YMX, SP2F, SP5PBE, SP7KMX, SP0PGA, SP9KDA, SP7PGK, SP9YFF, SP5PPK, SP5ZIM, HF0WFF, SN0PFF  itp.

To nie jest zgodne z zasadami przeprowadzania cznosci! 

Podobnie wyglda sprawa z cznociami w pamie 2m lub 40 cm pomidzy czonkami stacji klubowej. Prosz nie dodawa takich cznoci do logu, s naduyciem i bed usuwane.

 

Podjlimy równie kroki aby zakoczy proceder robienia cznoci za kogo, ale za wczenie aby pisa o efektach.  

 

Prosz Aktywatorów o przestrzeganie zasady jedno QSO jeden znak. To adna ujma odmówi i pouczy o zasadach prowadzenia QSO.

 

Trzymajmy wysoki poziom i przestrzegajmy zasad.     

 

 

 

 

  

Certyfikaty 2018

W dniu dzisiejszym podsumowalimy osignicia w programie Polska Flora i Fauna za rok 2018.

 

Tytuy TOP 2018 uzyskali:

 

- TOP Aktywator SO Andrzej SP5UUD za nawizanie ponad 45 tys. QSO

- TOP Aktywator MO SRG SP9YFF za nawizanie blisko 60 tys. QSO

- TOP owca SO Gieniu SP2GUC za nawizanie cznoci z 1033 obszarami SPFF

- TOP owca MO SP2KFQ Klub cznoci LOK z Chojnic za nawizanie cznoci z 998 obszarami SPFF


 

Dodatkowo w grupie Aktywator SO wystawilimy równie certyfikaty za ilo aktywowanych obszarów SPFF oraz ilo wypraw do obszarów SPFF.  

Tytu TOP Aktywacje za zorganizowanie 368 wypraw do SPFF jak i TOP SPFF za aktywowanie 368 obszarów SPFF otrzyma Andrzej SP5UUD. 

 

Certyfikaty zostay ju wysane 

 

Gratulujemy osigni!

 

Tabela prezentujca pierwsz dziesitk w kadej kategorii zostaa opublikowane na stronie spcff.pl

 

Wszystkim osobom, biorcym czynny udzia i wspierajcym w dowolny sposób program Polska Flora i Fauna, dzikujemy!

 

Do usyszenia

SP2FAP&SP4EOO 

Aktualizacja listy SPFF

Nowa lista SPFF liczy 1862 obszary chronionej przyrody. Aktywnoci z obszarów SPFF-1763 do SPFF-1862 zaliczane s od dnia aktywowania na stronie WWFF (01.01.2019). Nowe SPFFs wpisane zostay w oparciu o nadsyane zgoszenia oraz w zgodzie z regulaminem. Plik z aktualnym wykazem dostpny ju jest na naszym portalu w dziale "Download".

 

 

Podzikowania dla wszystkich Aktywatorów i owców za ogromny wkad w propagowanie programu dyplomowego Polska Flora Fauna i bardzo wysoki poziom operatorski podczas aktywnoci. Wida to po rosncym zainteresowaniu programem SPFF oraz bardzo du iloci cznoci nawizywanych z kolejnych aktywacji.

 

Przy okazji aktualizacji, wszystkim osobom zwizanym z programem SPFF, skadamy serdeczne yczenia pomylnoci, sukcesów i wytrwaosci w nadchodzcym roku.  

SP2FAP Sylwester i SP4EOO Sawek

10 lat YOFF

10 lat YOFF

w 2019 roku rumuski klub Flora & Fauna YOFF obchodzi bdzie swoj 10. rocznic powstania. Z tej okazji wydawany bdzie pamitkowy dyplom. Wersj podstawow mona bdzie otrzyma za 10 QSOs z rónymi obszarami przyrody chronionej w Rumunii. Kolejne wyrónienia przyznawane bd za 25, 50, 75 itd. YOFFs.

Wesoych wit!

Obraz może zawieraÄ: co najmniej jedna osoba i w budynku

Memoria YT2A - 22.09.2018

Memoria YT2A - 22.09.2018

Kolejna, czwarta edycja Memoriau Gorana YT2A to doskonaa okazja do zdobycia brakujcych obszarów YUFF.

Goran Savi by prekursorem programu YUFF, doskonaym operatorem i najwikszym aktywatorem obszarów flory i fauny w Serbii. Zgin tragicznie 26 wrzenia 2012 roku.

 

Regulamin Memoriau dostpny na stronie: YT2A Memorial   

 

Swoj aktywno z kilku obszarów FF zapowiadaj równie operatorzy z Czarnogóry. Stacje 4O9VIP, 4O4B, 4O5A, 4O9TTT, 4O1HQ, 4O6DTM, 4O4A maj by aktywne z 4OFF-0009, 0010, 0012, 0014, 0015, 0017.

 

Gorco zachcamy do udziau w memoriale z obszarów SPFF. Aktywnoci SPFF zaliczaj si m.in. do dyplomu dla owców, wydawanego przez organizatorów Memoriau. 

Wygenerowano w sekund: 0.07
1,668,105 unikalne wizyty