Nawigacja

Random Photo

- SPFF AWARDS
- SPFF QSL
- SPFF PICTURES
- SP CFF
- POLISH NATURE

- WFF AWARDS
- WFF QSL
- WFF PICTURES
- LOGO PICTURES

- VIDEO GALLERY

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 709
· Najnowszy użytkownik: SQ9WO

Ostatnie artykuły

PayPal


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

sq2eey
01-10-2021 18:24
02-10-2021 09:30 UTC SP2CYK/P SPFF-1367, PGA GR05. 80,40,20M Zapraszam

sq2eey
01-10-2021 18:20
02-10-2021 07:30 UTC SQ2EEY/P SPFF-0213, PGA IY06, WCA SP-03778 (NEW) AMF009, 80,40,20M Zapraszam

sp9mdy
22-06-2021 12:27
26-lat SP-CW 2-3.07.21 regulamin qrz.com/sp9mdy

sq4fdk
30-05-2021 17:56
31.05.2021 07.00-09.00 UTC SP4KGK/P SPFF-2190 NEW ONE PGA GH03 80,40,20M Zapraszam Piotr!

SQ9LOM
20-04-2020 12:18
21,04,2020 14-16 UTC, SPFF-1968 New One, PGA PT03 80-40-20m SSB. Czas orientacyjny .Zapraszam 44&73! Waldek SQ9LOM

Poradnik

Krótki poradnik

 

uczestnika programu dyplomowego SPFF Awards

 

 

 

Dokadne zasady i obowizujce procedury zawarte s w regulaminach, które s podstawowym ródem informacji dla uczestników programu dyplomowego Polska Flora & Fauna Awards (w skrócie: SPFF-A). Przed przystpieniem do udziau naley wic bardzo dokadnie przyswoi sobie opisane w nich reguy.

 

 

Program SPFF-A oparty jest na midzynarodowym, regulaminie WWFF. Obowizujce standardy pozwalaj na sprawne administrowanie przy niewielkim udziale czowieka. Warunkiem jest precyzyjne stosowanie si do nich. Naley mie na uwadze, e wszystkie czynnoci wykonywane s spoecznie przez wykwalifikowanych administratorów. Oni take s krótkofalowcami, maj swoje rodziny i program SPFF-A nie jest dla nich jedynym yciowym celem. Dlatego wymaga si cisego stosowania standardów i procedur, bo tylko wtedy zagwarantowane jest bezkolizyjne  funkcjonowanie caoci. Ten program stworzony jest dla Was, ale to nie oznacza, e jego autorzy maj by Waszymi niewolnikami. Zabawa wtedy jest dobra, gdy obie strony stosuj si do przyjtych regu.                         

 

 

Sylwester M. Jarkiewicz, SP2FAP

WWFF & SPFF Koordynator 

 

Sawomir Kaliszewski, SP4EOO

SPFF List Manager

 

 

 

 

 

Informacja dla wnioskujcych o dyplomy serii „Hunter”

 

a. Wnioski na wszystkie dyplomy objte programem WWFF, w tym SPFF-Awards, naley skada wycznie za porednictwem serwisu WWFF LogSearch dostpnego  http://logsearch.wwff.co po uprzednim zalogowaniu si do tego systemu. Jako loginu czyli username trzeba uy swojego znaku wywoawczego. Logowanie jest jednorazowe i naley z niego korzysta przy kadorazowym ubieganiu si o dyplom/dyplomy.

 

b. Gdy posiadasz ju konto, zaloguj si ponownie do systemu. W okienku Search Logs, w pozycji Callsign wpisz swój znak wywoawczy i odznacz o jak aktywno Ci chodzi, czy jako Hunter czy jako Activator i nacinij klawisz Search.

 

c. Otworzy si nowa zakadka z formularzem Search Results, która pokazuje Twoje osignicia w zakresie zaliczonych wszystkich WWFFs.

 

d. Naley odszuka nastpnie program dyplomowy danego kraju (ich nazwy s odpowiednio podwietlone) i postpowa dalej zgodnie z komendami systemu. 


I to wszystko! Poprawnie wypeniony formularz wysyany jest automatycznie do krajowego Award Managera danego programu dyplomowego. Nie ma ju wic potrzeby odrbnego wysyania swojego wniosku inn drog.

 

Przyznany przez managera eDyplom w postaci pliku PDF wysyany jest na podany w czasie logowania adres wnioskodawcy. Czas oczekiwania na eDyplom wynosi ok. 2 tygodni. Zalecamy cierpliwo, bo Award Manager pracuje spoecznie i nie zawsze ma czas na zaatwianie wszystkiego „od rki”. Dopiero po 3 tygodniach – jeli nie otrzymamy dyplomu – naley ponownie wysa wniosek za porednictwem wspomnianego wyej serwisu WWFF LogSearch.

 


 

 


 

 

 

 

Informacja dla aktywatorów

 

Wnioski na dyplomy serii SPFF-Activator Award naley skada take za porednictwem systemy zgoszeniowego WWFF Log Search, wg procedur opisanych wyej. 

 

 


 

 

 


 

Jak wysya logi za swoje aktywnoci z SPFF?

 

a. Logi za wszystkie swoje aktywnoci z SPFFs naley przesya WYCZNIE na adres: qtc@post.pl oraz sp4eoo@wp.pl

 

b. Dla logu obowizuje format ADIF

 

c. Poprawna nazwa przesyanego logu: standardowy identyfikator SPFF-znak wywoawczy.rozszerzenie ADI.np.:

 

spff-0151 sp2fap.adi  

spff-0025 sp4kdx_p.adi – jeli stacja amaa si przez „p”

spff-0222 sp0cff_ff.adi  – jeli stacja amaa si przez „FF”

spff-0314 sp5es_5.adi   – jeli stacja amaa si np. przez „5” gdy bya QRV z 5. okrgu.

itp.

 

d. W temacie listu naley podac nazw logu, np. spff-0025 sp2fap, spff-0234 sp0cff itp.

 

Dokumentacja pobytu

e. Do listu z logiem naley doczy fotografi ekranu odbiornika GPS z dobrze widoczn dat i wspórzdnymi geograficznymi danego SPFF, albo wasn fotografi wykonan w danym dniu/dniach na tle tablicy informacyjnej danego parku. We waciwociach takiej fotografii musi by moliwo odczytania daty jej wykonania.

 

Uwaga! W przypadku pierwszej aktywacji danego parku (tzw. NEW-ONE) zaleca si aby informacj o zamierzonej pracy samodzielnie zamieci na portalu Polska Flora & Fauna http://spff.eham.pl w panelu pozycji Shoutbox.       

 

 

 


 

 

 

 

 

Jak zosta czonkiem SP-CFF?

 

a. Aby zosta czonkiem Polskiego Klubu Flora & Fauna (SP-CFF) naley – po dokadnym zapoznaniu si z regulaminem Klubu - na adres qtc@post.pl przesa krótki wniosek, podaj w nim swoje imi i nazwisko oraz znak wywoawczy. Do listu naley doczy swoj fotografi, najlepiej wykonan przy radiostacji (do Galerii SP-CFF Members).

 

b. Czonkostwo w SP-CFF nie wymaga skadek.

 

c. Czonkostwo w SP-CFF potwierdzane jest specjalnym dyplomem, którego koszty druku i przesyki (20 z) pokrywa zainteresowany.

 

d. Czonek SP-CFF powinien by zarejestrowanym uytkownikiem portalu SPFF. 

 

 

 

 


 

 

 

Rejestracja na portalu SPFF

 

a. Rejestrujc si na portalu SPFF w pozycji uytkownik naley podawa WYCZNIE swój znak wywoawczy.

 

b. Zarejestrowany uytkownik zobowizany jest do cisego przestrzegania regu fair-play.

 

b. Formularz rejestracyjny naley wypeni szczegóowo.

 

c. Aktywacja konta nastpuje w cigu kilku godzin od chwili rejestracji.   

 

 

 


 

 

 

 

 

Informacja o aktualizacji listy SPFF

 

Dotychczasowa lista SPFF obejmowaa wszystkie rodzaje form ochrony przyrody: PN, PK, RP, ZPK, OChK, Natura-2000, uytki ekologiczne oraz pomniki przyrody.  Zgodnie z wytycznymi komitetu WWFF, kolejna aktualizacja i poszerzanie listy moe odbywa si przy zachowaniu dwóch warunków.

 

a. Obszary A i B

Do obszarów A zostaj zaliczone: PK, PN, RP, Ochk, ZPK

Do obszarów B zostaj zaliczone: Natura 2000, uytki ekologiczne oraz pomniki przyrody

Podstawowa lista SPFF w pierwszej kolejnoci bdzie uzupeniana o obszary z grupy A. Po wyczerpaniu obszarów z grupy A dodawane bd obszary z grupy B.

 

 

b. Zasada 50, 75, 90 

Dodawanie nowych obszarów moe odbywa si najwyej dwa razy w roku kalendarzowym wedug poniszego klucza:

 

1) Kiedy zostanie aktywowanych 50% krajowych obszarów WWFF, moliwe jest przydzielenie maksymalnie do 50 nowych identyfikatorów WWFF.

2) Kiedy zostanie aktywowanych 75% krajowych obszarów WWFF moliwe jest przydzielenie maksymalnie do 75 nowych identyfikatorów WWFF.

3) kiedy zostanie aktywowanych 90% krajowych obszarów WWFF moliwe jest przydzielenie maksymalnie do 90 nowych identyfikatorów WWFF.

          

Podczas kolejnych aktualizacji listy w pierwszej kolejnoci bd dopisywane obszary w województwach gdzie aktualnie jest najmniejsza ilo obszarów ujtych w wykazie SPFF. Kady z uczestników programu SPFF-A ma prawo do zgoszenia SPFF na list A lub B jeeli takiego obszaru nie ma ujtego w aktualnym zestawieniu.

    

 


 

 


 

 

 

Dane geograficzne obszarów SPFF

 

W  Licie SPFF dodane zostay, w oparciu o informacje z CRFOP, orientacyjne wspórzdne geograficzne. Jeeli dane w licie s bdne naley tak informacj z poprawnymi danymi przesa do Koordynatora Programu WWFF&SPFF na adres qtc@post.pl

 

 

 

 

 

h-k1979

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,660,390 unikalne wizyty